Highlights


Arrive Athens


Athens to Olympia


Olympia to Delphi


Delphi to Athens


Istanbul


Santorini


Cruising to Kusadasi


Crete


Cruising to Mykonos via Chios