Highlights


Arrive Athens


Athens to Olympia


Olympia to Delphi


Delphi to Athens


Kusadasi to Crete via Patmos