Highlights


New York to Boston


Boston


Boston to Quebec City


Quebec City


Quebec City to Montreal


Montreal to Toronto


Toronto and Niagara Falls


Toronto to Whistler via Vancouver


Whistler to Kamloops


Whistler


Kamloops to Jasper


Jasper


Jasper to Banff


Banff


Calgary to Vernon


Vernon to Vancouver